Veel gestelde vragen
door woningzoekenden:

Wat is het verschil tussen vrije sector- en middenhuur?

Middenhuurwoningen zijn vrije sectorwoningen met een huurprijs tussen €752 en €1.005 per maand. Voor deze woningen geldt een inkomensplafond van €57.220 voor een alleenverdiener en € 67.632 voor tweeverdieners. Onze vrijesector huurwoningen hebben een huurprijs vanaf €1.005 per maand (prijspeil 2021), hiervoor geldt geen inkomensplafond.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een middenhuurwoning?

Voor een middenhuur- of vrije sectorwoning moet het bruto SV jaarinkomen tenminste 48 keer de netto huur per maand zijn. Voor een middenhuurwoning geldt een inkomensplafond van €57.220 (alleenverdiener) of €67.632 (tweeverdieners). Indien het inkomen hierboven ligt kom je niet in aanmerking voor een middenhuurwoning. Je kan in dat geval alleen reageren op vrije sectorwoningen.

Wat is een Qii huurpaspoort en hoe reageer ik hiermee op een woning?

Een Qii huurpaspoort heb je nodig om te reageren op onze huurwoningen. Qii is een online omgeving waar je veilig en snel jouw persoonsgegevens verzamelt. Denk aan gegevens van de Belastingdienst, Mijn Overheid en het UWV. Je hoeft deze gegevens dan niet meer zelf op te vragen bij verschillende organisaties en via e-mail te delen. Je maakt een Qii huurpaspoort aan door te reageren op een woning via de knop in de advertentie.

Ga je samenwonen? Koppel dan het Qii huurpaspoort van de medehuurder aan die van jou en vul allebei de profielen compleet in. Alleen dan kunnen wij het verzamelinkomen meenemen in de beoordeling. Zorg ervoor dat jouw Qii huurpaspoort klopt met je huidige situatie. Is je inkomen veranderd? Verander dit dan ook in jouw Qii huurpaspoort. Bel voor vragen naar Qii op 085 - 00 749 00

Mag ik samen met een vriend gaan huren?

Nee, wij verhuren uitsluitend aan huishoudens die een duurzame relatie hebben. Indien woningdeling is toegestaan zal dit expliciet in de advertentie genoemd worden.

Ik ben zelfstandig ondernemer, mag ik huren?

Om te kunnen huren dien je minimaal 1 jaar zelfstandig ondernemer te zijn. Je moet een recente, door een accountant of boekhouder getekende, jaarrekening met winst en verliesrekening overleggen. Vaak vragen wij aanvullend om een prognose van het lopende boekjaar.

Kan ik als student een middenhuurwoning huren?

Nee, je kunt als student geen middenhuurwoning huren, ook niet met een borgstelling van je ouders.

Mag ik iemand voordragen als nieuwe huurder?

Wij willen onze woningen zo eerlijk en passend mogelijk verhuren. Daarom kan je geen nieuwe huurders voor je oude woning voordragen. We willen alle woningzoekenden namelijk een eerlijke kans geven. Je oude woning wordt geadverteerd op www.mitrosmiddenhuur.nl, hier kan iedereen reageren. Je kan dus geen nieuwe huurders voordragen, je kan ze wel attenderen op deze woningadvertentie.

Ik heb een koopwoning, mag ik huren?

Je kan pas een woning huren als de hypotheek is afgelost en uitgeschreven, dit zien wij in je Qii huurpaspoort. Overwaarde zien wij niet als inkomen, je moet dus aan de inkomenseis voldoen.

Mag ik een woning huren met garantstelling?

Nee, je kan niet huren met een garantsteller.

Ik werk via een uitzendbureau, kan ik in aanmerking komen voor een huurwoning?

Nee, een uitzendbureau geeft je geen zekerheid tot inkomen. Dit is niet voldoende om een huurcontract aan te gaan.

Toewijzing bij meerdere kandidaten

Om doorstroming vanuit een sociale huurwoning van scheefhuurders te bevorderen geven wij voorkeur aan huurders van Mitros die een sociale huurwoning achterlaten. Een kandidaat is geschikt als hij of zij aan alle voorwaarden voldoet. Bij middenhuur- en vrijesectorwoningen kunnen wij zelf kiezen met wie wij het huurcontract afsluiten, dit heet contractvrijheid. Wij hoeven je daar geen reden voor te geven.

Ik ga scheiden, mag ik huren?

Pas nadat de echtscheiding is ingeschreven kan je een woning huren, wij zien dit in je Qii huurpaspoort.

Kan ik op een wachtlijst geplaatst worden?

Nee, wij werken niet met wachtlijsten. Dit houdt in dat je zelf de website in de gaten moet houden voor het actuele aanbod van de woningen. Wel is het mogelijk om je aan te melden voor onze aanbodmail onder aan deze pagina.

Kan ik de woning bezichtigen?

Je reageert op een woning door het aanmaken van een Qii huurpaspoort. Wij nemen altijd persoonlijk contact op met de geselecteerde kandidaat om een afspraak te maken de woning te bezichtigen. Het is niet mogelijk om voorafgaand aan het aanmaken van een Qii huurpaspoort de woning te bezichtigen, wij screenen vooraf.

Ontvang ik bericht als ik gereageerd heb op een woning?

Je krijgt een ontvangstbevestiging van Qii huurpaspoort als je hebt gereageerd op een woning. Dit is een automatisch gegenereerd bericht, het is in verband met de vele reacties op onze woningen niet mogelijk om iedereen persoonlijk hierover te informeren. Mocht je als kandidaat geselecteerd worden nemen wij hierover altijd persoonlijk contact op.

Moet ik borg betalen?

Nee, je hoeft geen borg te betalen. Wel dient de eerste huurfactuur altijd vóór de ingangsdatum van de huurovereenkomst te zijn voldaan.

Kan ik huurtoeslag ontvangen?

Nee, de huurprijs is hoger dan de grens van de huurtoeslag. Voor huurtoeslag geldt een maximale huurprijs van € 752,33 (2021).

Hoe blijf ik op de hoogte van jullie aanbod?

Om niks te missen van ons aanbod raden wij je aan om je aan te melden voor onze aanbodmail.

Moet ik inschrijfkosten of administratiekosten betalen?

Nee, je hoeft geen inschrijfkosten of administratiekosten te betalen.

Wat kan ik bij de oplevering verwachten?

Je huurt de woning in de staat waarin je deze hebt bezichtigd. Dat betekent dat de nieuwe huurder voor eigen rekening de binnenzijde van de woning schildert en/of behangt.

Op de ingangsdatum eerste dag van de huurovereenkomst wordt er een afspraak ingepland met de verhuurmakelaar voor de sleuteloverdracht. Deze afspraak vindt plaats in de woning, er wordt dan een opleveringsstaat opgemaakt met foto`s en meterstanden.

Telt een uitkering mee als inkomen en wordt deze meegenomen in de berekening?

Nee, een uitkering geeft onvoldoende zekerheid voor een vast inkomen gedurende langere termijn. Dit is niet voldoende om een huurcontract aan te gaan.

Zijn er naast de huur bijkomende kosten?

Op het moment dat je bij ons gaat huren, ontvang je een huurcontract. Hierin staat duidelijk omschreven wat er in de servicekosten is inbegrepen. Dit zijn veelal energiekosten en schoonmaakkosten van de gezamenlijke ruimtes van een complex.

Huurders krijgen hiernaast een aanslag van de gemeente voor gebruikersheffingen zoals de riool- en afvalstoffenheffing. Kosten voor verbruik van water, gas, elektriciteit zijn voor rekening van de huurder. Dit geldt ook voor de (aanleg- en verbruiks-)kosten van internet/tv/telefoon.

Waarom ben ik niet geselecteerd voor de woning waarop ik heb gereageerd?

Wij begrijpen dat je graag wilt weten waarom de woning niet aan je is toegewezen. Wij krijgen echter dusdanig veel reacties op al onze woningadvertenties dat het voor ons echt ondoenlijk is om iedereen een persoonlijke motivatie te geven. Voordat je op een volgende advertentie reageert adviseren wij je in ieder geval om in te loggen in jouw Qii huurpaspoort om te kijken of alle gegevens nog kloppen. Klik hier om te kijken hoe je je Qii huurpaspoort aan kan passen.

Welk inkomen wordt door Qii huurpaspoort opgevraagd?

Het UWV inkomen is gebaseerd op het SV-loon. SV staat voor Sociale Verzekeringsloon. Dit SV-loon kan iets afwijken van het bruto salaris. Zo wordt bijvoorbeeld de betaalde pensioenpremie van het bruto inkomen afgetrokken en een eventuele auto van de zaak opgeteld bij het SV-loon. Mitros kiest ervoor het SV loon te hanteren om volledig digitale inkomensverificatie mogelijk te maken.

Wat zijn de spelregels voor woningdeling (Friendswoning)?

Spelregels woningdelers: ·

- Een Friendswoning wordt verhuurd aan (maximaal) 2 hoofdhuurders voor onbepaalde tijd met een minimum van 1 jaar;

- Na dit jaar mag één van de hoofdhuurders de huur opzeggen (een éénzijdige huuropzegging, Scheiding of einde samenwonen doorgeven)

- De achterblijver zoekt (indien gewenst) een nieuwe inwoner (Inwonen aanvragen) en blijft hoofdverantwoordelijk voor de verplichtingen aangegaan in de huurovereenkomst.

- De nieuwe inwoner heeft na één jaar het recht om hoofdhuurder te worden. Er vindt dan een tussentijdse inkomenstoets plaats, indien de nieuwe inwoner voldoet aan de inkomensvoorwaarden kan deze op de huurovereenkomst worden bijgeschreven.